لیست کامل پروژه ها

برای سهولت در یافتن پروژه آنرا جستجو کنید و با کلیک رو شرح پروژه وارد صفحه آن پروژه شوید.

شرح پروژهکارفرما سال اجرا
پروژه عملیات لوله کش انبار نفت یاسوج و دو دستگاه موتورخانه شرکت ملی پالایش و پخش نفت 1362
پروژه ساخت و نصب مخازن بزرگ سوختی واقع در گنبد شرکت ملی پالایش و پخش نفت 1363
پروژه ساخت 4 مخزن در پالایشگاه تبریز شرکت ملی پالایش و پخش نفت 1365
پروژه اجرا و نصب 4 مخزن پالایشگاه باختران شرکت ملی پالایش و پخش نفت 1365
پروژه خط لوله 56 اینچ آب زاینده رود به یزدشرکت آب منطقه ای یزد 1365
پروژه ساخت منابع سوختی زنجان شرکت ملی پالایش و پخش نفت 1366
پروژه ساخت و نصب مخازن در پالایشگاه کنگان شرکت ملی پالایش و پخش نفت 1368
پروژه خط انتقال تنگ فنی رازان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1369
پروژه خط انتقال گاز 56 اینچ فاز 2 گستره الف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1369
پروژه خط انتقال گاز 56 اینچ فاز 2 گستره ج شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1370
پروژه عایق کاری ماشینی لوله ها و شیر آلات ایستگاه 6 ساوه عملیات انتقال گاز ایران 1371
پروژه خط انتقال گاز 42 اینچ آغارودالان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1371
پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز عسلویه – کنگان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1378
پروژه خط انتقال گاز 48 اینچ قزوین –زنجان "قطعه ابهر " شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1379
پروژه خط تغذیه و شبکه شهری فاز A1 شهرستان شاهین دژ شرکت گاز استان آذربایجان غربی1381
پروژه ایستگاههای تقلیل فشار شهرهای نطنز و ... صنایع مورچه خورت عملیات انتقال گاز ایران 1381
پروژه خط انتقال گاز 30 اینچ جنوب خراسان " رشتخواه-نوده پشنگ" شرکت گاز استان خراسان رضوی1382
پروژه تغییر Pipeline ایستگاه 6 ساوه عملیات انتقال گاز ایران 1382
پروژه خط 40 اینچ تقویت گاز جنوب اصفهان عملیات انتقال گاز ایران 1383
پروژه خط انتقال گاز 20 اینچ نیروگاه شهید مجلسی عملیات انتقال گاز ایران 1383
پروژه خط انتقال گاز 20 اینچ خوی ایواوغلی شرکت گاز استان آذربایجان غربی1384
پروژه خط انتقال گاز 30 اینچ اسلام آباد –ایلام شرکت گاز استان ایلام 1385
پروژه احداث ایستگاه لانچر –رسیور –تقلیل فشار خط لوله دوم یزد شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1385
پروژه خط انتقال گاز 40 اینچ دوم یزد – گستره سوم شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1385
پروژه تهیه کالا و اجرای مرکز جمع آوری خط انتقال 16 اینچ نفت پایدار غرب PC شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1386
پروژه خدمات نشت یابی و آزمایش نشتی و مقاومت و تعمیر باقیمانده پروژه خط انتقال گاز 20 اینچ گناباد – بجستان شرکت گاز استان خراسان رضوی1386
پروژه احداث ایستگاهها و نصب شیرهای خط انتقال گاز 20 اینچ گناباد - بجستان - فردوس شرکت گاز استان خراسان رضوی1386
پروژه آزمایش نشتی و مقاومت و نشت یابی و تعمیرات ادامه خط انتقال 20 اینچ بجستان - فردوس شرکت گاز استان خراسان رضوی1386
پروژه آزمایش نشتی یابی و تعمیرات خط انتقال گاز 20 اینچ نوده –پشتک –گناباد شرکت گاز استان خراسان رضوی1386
پروژه خط انتقال گاز 12 اینچ طارم شرکت گاز استان زنجان 1387
پروژه اجرای خط تغذیه و توزیع گاز در فاز توسعه شهرک صنعتی شمس آباد شرکت شهرک های صنعتی ایران 1387
پروژه تکمیل کارهای باقیمانده خط لوله دوم یزد ، ارسنجان ، کرمان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1387
پروژه احداث خط انتقال آب تصفیه خانه سوسنگرد شرکت سازمان آب و برق خوزستان 1388
پروژه خط انتقال گاز 12 اینچ اصلاندوز – خمارلو شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 1389
پروژه خط انتقال گاز 20 اینچ نیروگاه ایرانشهر شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان 1389
پروژه اجرای شبکه تغذیه 10 اینچ اصلاندوز – خمارلو شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 1390
پروژه تهیه و تجهیزات و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی شمس آباد " الحاقیه " شرکت شهرک های صنعتی ایران 1390
پروژه خط تغذیه لومار و روستاهای مسیر شرکت گاز استان ایلام 1390
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز 1 ، 2 ، 3 شهر زابل بصورت PC شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان 1390
پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه گاز 14 روستای اهر – بخش هوراند خمارلو شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 1392
پروژه خط انتقال گاز 8 اینچ کیسگان – لاله زار شرکت گاز استان کرمان 1392
پروژه احداث شبکه توزیع گاز 4 روستای آذر شهر – عجب شیر شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 1392
پروژه جابجایی خط انتقال گاز 12 اینچ شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شرکت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 1392
پروژه خط انتقال گاز 16 اینچ اهر – ورزقان " فاز اول " شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 1393
پروژه خط انتقال گاز 20 اینچ بافق – بهاباد شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1394
پروژه تکمیل نواقصات ایستگاههای چرمه داش ، ویق و هوای هوران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 1395
پروژه تکمیل خط انتقال 16 اینچ اهر - ورزقان (فاز اول) شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 1395
پروژه خط تغذیه 12 و 16 اینچ منوجان –نودژ شرکت گاز استان کرمان 1398
پروژه احداث خط انتقال گاز 8 اینچ سیمان لارستان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1398
پروژه خط انتقال گاز 10 اینچ خوی-شهر قطور شرکت گاز استان آذربایجان غربی1400
English